Buğday Borsası

Hakkımızda

1986 yılında kuruluşu gerçekleşmiş olan SupersoN Yapı Malzemeleri İmalat, Gıda, Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2009 yılında, yeni bir atılım yaparak tarım sektörüne giriş yapmıştır. Ankara’nın 67 km. güneybatısında Polatlı Bölgesinde kuruluşunu gerçekleştirdiği modern hububat depolama tesisinde en seçkin buğday alımlarını gerçekleştirerek, un üreticilerinin taleplerine arz etmiştir.

Ankara’nın Polatlı Bölgesi, Türkiye’nin en büyük Ticaret Borsasına sahiptir. Her yıl yalnızca 500-550 bin ton buğday alım-satımı burada gerçekleşmektedir. En kaliteli ekmeklik buğday olan Anadolu Kırmızı Sert Buğday tarımı yine bu bölgede yoğunluk kazanmaktadır. Hemen hemen Türkiye’de bulunan tüm un fabrikalarına buğday gönderen bu bölge, un sektörünün kalbini oluşturmaktadır.

İşte SupersoN, buğday yetiştiriciliğinin kalbinde kurduğu modern depolama tesisinde, ayrı cinsteki buğdayları protein içeriklerine göre sınıflandırarak, tamamen bilgisayarlı iklim kontrollü silolarında muhafaza etmekte ve istendiğinde un üreticilerine göndermektedir. 4 adet 1000 er tonluk silo ve TIR boyutlarına hizmet verebilen kantar ve boşaltma-yükleme liftine sahip olan tesis, sürekli alım satımla kapasitesini 40-50 bin tona kadar çıkarmaktadır. 26,000 m2 lik arazide kurulu tesisin stabil kapasitesinin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20.000 tona çıkarılması planlanmaktadır. Böylelikle döner kapasite 80-100 bin tona ulaşabilecektir. Fakat, eğer şartlar gerektirir ise, daha yüksek kapasitelere dahi Resmi Devlet Kuruluşu olan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarını kiralayarak hemen de ulaşabilir.

SUSOFT LIB.Profiler Statistics   0.0018
Total Load Time   Total Loading Time->0.0604
Modul Load Time   Module Bootstrap ->0.0018    Module Config->0.0035   Require Files->0.0199   _init_header Modul->0.0113   _init_footer Modul->0.0007   _init_reklam_sol2 Modul->0.0002   _init_reklam_sol32 Modul->0.0002   _init_borsa Modul->0.0000   _init_about_detail Modul->0.0018
Memory   Memory Peak Usage->2097152   Memory Limit->256M   Memory Usage Start->807392   Memory Usage Stop->1634520
Php Info   Php Version->5.6.40   Loaded Ext.->Core, date, ereg, libxml, openssl, pcre, zlib, filter, hash, Reflection, SPL, session, standard, litespeed, bcmath, bz2, calendar, ctype, curl, dba, dom, mbstring, fileinfo, ftp, gd, gettext, i360, iconv, imap, json, exif, mcrypt, mssql, mysqlnd, mysql, mysqli, odbc, PDO, pdo_dblib, pdo_mysql, PDO_ODBC, pdo_sqlite, Phar, posix, SimpleXML, soap, sockets, SourceGuardian, sqlite3, tokenizer, xml, wddx, xmlreader, xmlwriter, xsl, zip, timezonedb, mhash, ionCube Loader, Zend Guard Loader, Zend OPcache,
Total Load Time   Count Included Files->153   Included Files->/home/superson/public_html/hkk_a.php--- /home/superson/public_html/ConfigKlasorYolu/config_ConfigKlasorYolu.php--- /home/superson/public_html/config/config_Klasor.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_error_log.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_IP_detaylar2.php--- /home/superson/public_html/config/config_hata_ifadeleri.php--- /home/superson/public_html/lib_class/main/suSoft_main.php--- /home/superson/public_html/interfaces/profiler/suSoft_interface_profiler_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/environment/suSoft_interface_environment_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_regulator_base.php--- /home/superson/public_html/lib_class/environment/suSoft_environment.php--- /home/superson/public_html/lib_class/application/suSoft_application.php--- /home/superson/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application.php--- /home/superson/public_html/interfaces/application/suSoft_interface_application_viewer.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_index.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/bootstrap/suSoft_bootstrap.php--- /home/superson/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap.php--- /home/superson/public_html/interfaces/resources/suSoft_interface_resource_base.php--- /home/superson/public_html/lib_class/resource/suSoft_bootstrap_resource.php--- /home/superson/public_html/lib_class/resource/suSoft_resource.php--- /home/superson/public_html/interfaces/resources/suSoft_interface_resource_adapter.php--- /home/superson/public_html/lib_class/base/suSoft_array_collection.php--- /home/superson/public_html/interfaces/module/suSoft_interface_bootstrap_module.php--- /home/superson/public_html/interfaces/bootstrap/suSoft_interface_bootstrap_default.php--- /home/superson/public_html/interfaces/profiler/bootstrapper/suSoft_interface_profiler_bootstrapper.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_module.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_helper.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/formTag/helper/suSoft_interface_form_tag_helper.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/suSoft_form_helper.php--- /home/superson/public_html/lib_class/helper/suSoft_helper.php--- /home/superson/public_html/interfaces/environment/suSoft_interface_environment.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_application_ini_parser.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_parser_adapter.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_ini_runner.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_parser.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_parser.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_ini_section_parser.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_section_parser.php--- /home/superson/public_html/lib_class/adapter/suSoft_adapter_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_application_ini_parser.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_regulator.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_reader.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_custom.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser.php--- /home/superson/public_html/interfaces/INIparser/suSoft_interface_configuration_ini_parser_parser.php--- /home/superson/public_html/lib_class/INIparser/suSoft_configuration_ini_parser_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/util/suSoft_url.php--- /home/superson/public_html/lib_class/frontPageApplicationRunner/suSoft_front_page_application_runner_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/frontPageApplicationRunner/suSoft_front_page_application_runner_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/moduleConfig/suSoft_interface_module_config_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application.php--- /home/superson/public_html/interfaces/view/suSoft_interface_view.php--- /home/superson/public_html/interfaces/decorator/suSoft_interface_decorator_adapter.php--- /home/superson/public_html/interfaces/renderer/suSoft_interface_renderer.php--- /home/superson/public_html/interfaces/view/suSoft_interface_view_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/plugin/suSoft_interface_front_page_plugin_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_decorator.php--- /home/superson/public_html/interfaces/moduleConfig/suSoft_interface_module_config.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/profiler/suSoft_interface_profiler.php--- /home/superson/public_html/interfaces/profiler/execTimer/suSoft_interface_exec_timer.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/execTimer/suSoft_exec_timer_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/execTimer/suSoft_exec_timer_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/profiler/memory/suSoft_interface_memory.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/suSoft_profiler_helper.php--- /home/superson/public_html/config/config_Database.php--- /home/superson/public_html/config/config_onyuz.php--- /home/superson/public_html/config/config_onyuz_login.php--- /home/superson/public_html/config/config_Admin.php--- /home/superson/public_html/config/config_header_Tags.php--- /home/superson/public_html/config/config_form_eleman.php--- /home/superson/public_html/config/config_dil.php--- /home/superson/public_html/interfaces/suSoft_interface_error_log.php--- /home/superson/public_html/interfaces/suSoft_interface_data_array_kontrol.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_SQL.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_HTML.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_GET_POST_kontrolor.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_form_elemanlar.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_google.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_DIL.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_page_visit.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_moduller_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_dropshadow_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_form_moduller_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_GET_POST_kontrolor_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_login.php--- /home/superson/public_html/lib_class/suSoft_functions.php--- /home/superson/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/plugin/suSoft_interface_front_page_plugin.php--- /home/superson/public_html/lib_class/plugin/suSoft_front_page_plugin.php--- /home/superson/public_html/lib_class/plugin/suSoft_front_page_plugin_inline.php--- /home/superson/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_view_base.php--- /home/superson/public_html/lib_class/frontPageApplication/suSoft_front_page_application_view.php--- /home/superson/public_html/interfaces/frontPageApplication/suSoft_interface_front_page_application_view.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/header/suSoft_interface_form_header_base.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/header/suSoft_form_header_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/header/suSoft_form_header_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/header/suSoft_interface_form_header.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element.php--- /home/superson/public_html/lib_class/plugin/suSoft_form_header_plugin_inline.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/header/helper/suSoft_form_header_helper.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/formTag/suSoft_form_tag_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/formTag/suSoft_form_tag_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/formTag/suSoft_interface_form_tag.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_js_event.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_css_inline.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_css_class.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_event.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_name.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_id.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/formTag/helper/suSoft_form_tag_helper.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/body/suSoft_form_body_tag_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/body/suSoft_form_body_tag_abstract.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/body/suSoft_interface_form_body_tag.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_text_direction.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_lang_code.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/suSoft_interface_form_element_xml_lang_code.php--- /home/superson/public_html/lib_class/form/body/helper/suSoft_form_body_tag_helper.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/formTag/suSoft_interface_form_tag_base.php--- /home/superson/public_html/interfaces/form/body/suSoft_interface_form_body_tag_base.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_form_form_tag.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/bootstrap/suSoft_bootstrap_form_body_tag.php--- /home/superson/public_html/lib_class/moduleConfig/suSoft_module_config_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/moduleConfig/suSoft_module_config_abstract.php--- /home/superson/public_html/lib_class/plugin/suSoft_module_config_plugin_inline.php--- /home/superson/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_front_page_application_runner_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_basic.php--- /home/superson/public_html/interfaces/decorator/suSoft_interface_decorator_basic.php--- /home/superson/public_html/lib_class/renderer/suSoft_renderer_view.php--- /home/superson/public_html/lib_class/renderer/suSoft_renderer.php--- /home/superson/public_html/interfaces/renderer/suSoft_interface_render.php--- /home/superson/public_html/lib_class/view/suSoft_view_front_page_application_runner_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/view/suSoft_view.php--- /home/superson/public_html/lib_class/view/suSoft_view_header_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_header_default.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_header_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_menu_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/Admin/Admin_urn_ktg_yonetim_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_urunler_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_footer_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_layout_class/onyuz/onyuz_hakkimizda_yerlesim.php--- /home/superson/public_html/lib_class/view/suSoft_view_content_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_content_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/view/suSoft_view_footer_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/decorator/suSoft_decorator_footer_default.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/decorator/suSoft_decorator_profiler.php--- /home/superson/public_html/lib_class/profiler/renderer/suSoft_renderer_profiler.php---